Užovič

Work


 Jakub Užovič (*1996, Nitra) študoval bakalársky stupeň v ateliéri S.O.S. a aktuálne študuje magisterský stupeň v Ateliéri intermédií. Autor vo svojej tvorbe pracuje s interaktivitou medzi divákom či diváčkou a objektom, ktorých a ktoré vťahuje do inscenovanej situácie z vytvorených objektov. Súčasne inklinuje k performance, kde sa sám autor stáva integrálnou súčasťou vizuálnej hry. Vystavoval na skupinových výstavách v Modre (Sirotinec), Piešťanoch (Otvorenosť, Arta) a v Bratislave (Transformácia biotopu 2, T3) (Moje telo je záznamom nezabúdania,
Pistoriho Palác )

(Mathereal
Beastro ) Bytča (festival Hviezdne Noci) Počas posledných rokov sa venuje modelingu, vďaka čomu žil nejakú dobu v Paríži, Japonsku a Kórei, v ktorých čerpal inšpiráciu a podnety.

Zúčastnil sa prehliadok s divadelným charakterom ako Virginia Woolf’s Orlando, od umelkyne Rei Kawakubo.jakubuzovic@gmail.com

instagram jakub_UzovicJakub Užovič Vedomia objektov, 2021 záznam z performance Práca rozvíja myšlienku onoho bytia a existencie neživotných vecí.

Tieto pocity a presvedčenia premieta do diela, ktoré sa preňho stáva bytím, nad ktorým nechce mať kontrolu. Autor v rámci projektu skúma rôzne hladiny a prvky, ktorými by sa vedel od vytváraného diela čo najviac oddeliť. Na základe tejto premisy si volí rôzne letecké atribúty. Práve tie vnášajú do bytia charakter slobody a neviazanosti.

Zároveň sa stávajú aj prostriedkom plným rozporov, ktoré vyplývajú z leteckej tradície okolo autorovej osoby. Srdcom a živým komunikačným prostriedkom diela bude sterlingov motorček, pri ktorom dochádza k emočnej komunikácii vďaka jeho pohybu a zvuku. Prostredníctvom týchto prvkov sa uberajú otázky existencie, ako aj slobody vo vzťahu k mechanickému bytiu a dielu ako takému.

“Kde som ako tvorca?!
Sú tvorba a vzťah k veciam úprimné? Alebo je to len fabulácia etickej spoločnosti? Pokiaľ sa pozrieme na naše elementárne vzťahy s technológiou, ktorá nás obklopuje, sú tieto vzťahy iné?
Čo v nás prebúdza dojem večného bdenia nad útrapami stroja, ktorému prejavujme ľudské city? A podobne, pokiaľ je objekt socha, stroj a imituje ľudské, vytvára si dušu? Kde je naša pomyselná hranica, ktorú vytvárame v tejto paralele? Pokiaľ dávam stroju možnosť výberu, je schopný si vybrať? Keď ho sám ovplyvňujem? Sloboda, ktorá sa nám javí a ktorú nepoznáme môže byt rozdielna. Pokiaľ však začneme byť otrokom svojich vlastných právd stávame sa slobodní?    Video from performance :https://www.youtube.com/watch?v=rNbKM2JE1HM   


Legend: “He is already tired, he wants to go to sleep, his goal has been to touch the cloud for many years.  … trying to take off. Be free. It revolves around the question of the living and the artificial. He gets tired of running. Heis in paradoxes whose boundaries he is trying to crash. Disrupt and take off. Because that effort and that naivety is a legend. “
   


 
  Sme spoločnosť, konáme v rámci spoločnosti, ktorá nás determinuje v štruktúrach a v spôsoboch učenia, do ktorého sa každý integrujeme.
Akonáhle vstúpime do týchto štruktúr, vystúpime zo svojich detských snov. Prichádzame do bodu neustáleho skresľovania samých seba. V tom búrlivom mori spíme. Upíname sa k znakom imitujúcim status, značkám meniacim našu identitu. Tie sa deformujú a menia. Sú sypké. Sú premenlivé v čase a delia nás do skupín. Vzniká akýsi náboženský kult, umenie nie je výnimkou. Kruh sa uzatvára pokušením stať sa originálnym tvorcom, autorom. Produkovať, udávať smer, pritom nachádzame pocit kontroly. V snahe stať sa inými sa stávame uniformnými.   >Video from performance: https://youtu.be/KfoUwY39htI 
Materiál: 
drevená konštrukcia: laťovka
látka: vlnený flanel
kovové časti: ocel 
3m︎︎︎2m︎︎︎


Dielo bolo Výstavené:

9. 12. 2021
Názov vystavy : Moje telo je záznamom nezabúdania
Pistoriho Palác Bratislava Slovakia 11. 3 - 22. 4.  2022
Názov vystavy : Mathereal
Beastro Bratislava slovakia