Užovič

Work


Jakub Užovič Vedomia objektov, 2021 záznam z performance Práca rozvíja myšlienku onoho bytia a existencie neživotných vecí.

Tieto pocity a presvedčenia premieta do diela, ktoré sa preňho stáva bytím, nad ktorým nechce mať kontrolu. Autor v rámci projektu skúma rôzne hladiny a prvky, ktorými by sa vedel od vytváraného diela čo najviac oddeliť. Na základe tejto premisy si volí rôzne letecké atribúty. Práve tie vnášajú do bytia charakter slobody a neviazanosti.

Zároveň sa stávajú aj prostriedkom plným rozporov, ktoré vyplývajú z leteckej tradície okolo autorovej osoby. Srdcom a živým komunikačným prostriedkom diela bude sterlingov motorček, pri ktorom dochádza k emočnej komunikácii vďaka jeho pohybu a zvuku. Prostredníctvom týchto prvkov sa uberajú otázky existencie, ako aj slobody vo vzťahu k mechanickému bytiu a dielu ako takému.

“Kde som ako tvorca?!
Sú tvorba a vzťah k veciam úprimné? Alebo je to len fabulácia etickej spoločnosti? Pokiaľ sa pozrieme na naše elementárne vzťahy s technológiou, ktorá nás obklopuje, sú tieto vzťahy iné?
Čo v nás prebúdza dojem večného bdenia nad útrapami stroja, ktorému prejavujme ľudské city? A podobne, pokiaľ je objekt socha, stroj a imituje ľudské, vytvára si dušu? Kde je naša pomyselná hranica, ktorú vytvárame v tejto paralele? Pokiaľ dávam stroju možnosť výberu, je schopný si vybrať? Keď ho sám ovplyvňujem? Sloboda, ktorá sa nám javí a ktorú nepoznáme môže byt rozdielna. Pokiaľ však začneme byť otrokom svojich vlastných právd stávame sa slobodní?    Video from performance :https://www.youtube.com/watch?v=rNbKM2JE1HM   


Legend: “He is already tired, he wants to go to sleep, his goal has been to touch the cloud for many years.  … trying to take off. Be free. It revolves around the question of the living and the artificial. He gets tired of running. Heis in paradoxes whose boundaries he is trying to crash. Disrupt and take off. Because that effort and that naivety is a legend. “